Vol 48 Nr 2 (2021): Weten wat te doen

					Toon Vol 48 Nr 2 (2021): Weten wat te doen

Werkers in de zorg, de kerk en het onderwijs worden net als andere professionals geacht te weten wat te doen. Ze komen in hun werk voor situaties te staan waarin soms wel en soms niet of maar nauwelijks duidelijk is wat er aan de hand is. Om dan te weten wat hen te doen staat, is praktische wijsheid nodig. Zeker als de protocollen, draaiboeken en formulieren hen niet verder helpen. Omdat professionele contexten gekenmerkt worden door complexiteit en ambiguïteit, lijkt praktische wijsheid momenteel meer dan ook gewenst. Dit themanummer geeft zicht op praktische wijsheid in professionele contexten als zorg, kerk en onderwijs en wil gelezen worden als een pleidooi voor meer ruimte voor praktische wijsheid. In de bijdragen van het themacluster in dit nummer wordt daar op meerdere manieren op ingegaan. Met als gemeenschappelijke noemer de antwoordloze vraag 'wat is wijsheid?'

Gepubliceerd: 2021-06-01