Over dit tijdschrift

Handelingen levert een waardevolle bijdrage aan het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici, die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun eigen beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen wil enthousiaste professionals een inhoudelijke oriëntatie bieden voor hun omgang met kerkleden, cliënten of personeel op terreinen van geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Handelingen verschijnt vier keer per jaar als het landelijke vaktijdschrift voor praktische theologie en praktische religiewetenschap, met interdisciplinaire bijdragen van gedrags- en geesteswetenschappen. Handelingen houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek en analyseert relevante thema’s, vragen en problemen in werkvelden van kerk, zorg, onderwijs, justitie en bestuur. De bijdragen zijn aantrekkelijk, praktisch en onafhankelijk geschreven en ondersteunen een verantwoorde beoordeling van religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving ten dienste van uw eigen professionele handelen.

Handelingen geeft u verder de mogelijkheid deel te nemen aan thema-symposia en onderhoudt voor u contacten in diverse relevante professionele en academische netwerken in Nederland en Vlaanderen.

Meer informatie vindt u in de redactieformule