Over dit tijdschrift

Handelingen levert een waardevolle bijdrage aan het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici, die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun eigen beroepspraktijk willen verdiepen. Handelingen wil enthousiaste professionals een inhoudelijke oriëntatie bieden voor hun omgang met kerkleden, cliënten of personeel op terreinen van geloof, spiritualiteit, zingeving, levensoriëntatie en gemeenschapsvorming.

Handelingen verschijnt vier keer per jaar als het landelijke vaktijdschrift voor praktische theologie en praktische religiewetenschap, met interdisciplinaire bijdragen van gedrags- en geesteswetenschappen. Handelingen houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek en analyseert relevante thema’s, vragen en problemen in werkvelden van kerk, zorg, onderwijs, justitie en bestuur. De bijdragen zijn aantrekkelijk, praktisch en onafhankelijk geschreven en ondersteunen een verantwoorde beoordeling van religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in de samenleving ten dienste van uw eigen professionele handelen.

Handelingen geeft u verder de mogelijkheid deel te nemen aan thema-symposia en onderhoudt voor u contacten in diverse relevante professionele en academische netwerken in Nederland en Vlaanderen.

Meer informatie vindt u in de redactieformule

Open access beleid

Alle publicaties van de Radboud University Press gaan via de Diamond route. Via diamond open access kun je een artikel of boek direct ‘open access’ publiceren. Er zijn geen kosten aan verbonden, niet voor de auteurs en niet voor de lezers.

Archiveringsbeleid

Alle nummers van Handelingen zijn online beschikbaar in open access. Dit tijdschrift werkt samen met de archiveringsdiensten Portico en het PKP Preservation Network, die de permanente archivering van Handelingen verzekeren. Dit tijdschrift is geregistreerd als een Sherpa Romeo tijdschrift. Auteurs worden door Handelingen uitdrukkelijk aangemoedigd om hun artikel in hun institutionele archief te deponeren. De PDF’s van alle artikelen en edities worden gearchiveerd bij de Radboud University Press.