Inzendingen

Ga naar inloggen of Registreer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
  • Dien afbeeldingen als apart bestand in.

Richtlijnen voor auteurs

Ter informatie voor auteurs is er een document beschikbaar met richtlijnen voor het schrijven en aanleveren van artikelen

U kunt het document hier downloaden. 

Auteursrechtverklaring

Auteurs die in Handelingen publiceren stemmen in met de volgende voorwaarden:

a) Handelingen stelt de inhoud van het gepubliceerde artikel onmiddellijk Open Access beschikbaar. Artikelen worden gepubliceerd onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution 4.0 International licentie (CC BY 4.0). De auteurs behouden het copyright en geven het journal het recht om als eerste het werk te publiceren onder een CC BY 4.0 licentie. Deze licentie geeft anderen het recht om de inhoud zoals gepubliceerd in Handelingen te gebruiken en te delen, ook voor commerciële doeleinden, onder de voorwaarde dat naar het originele werk en dit journal wordt gerefereerd.

b) Het is auteurs toegestaan om separate, additionele contractuele overeenkomsten aan te gaan voor de niet-exclusieve versie zoals gepubliceerd in Handelingen (bijvoorbeeld publicatie in een repository van de instelling, of publicatie in een boek), met een referentie naar de originele publicatie in dit journal.

c) Het is auteurs toegestaan om hun werk online te publiceren (bijv. In een repository of eigen website) voorafgaand en gedurende het submissieproces. Auteurs worden aangemoedigd om hun werk te uploaden naar de repository van hun instelling.

Peer review-proces

De redactie gaat eerst na of het ingezonden artikel wat betreft thematiek en vorm in aanmerking komt voor mogelijke plaatsing. Daarna volgt een peer review-procedure waarbij twee externe reviewers volgens een beschikbaar format de inhoud, opzet en kwaliteit van het artikel beoordelen. Het commentaar van de redactie en referenten wordt de auteur toegezonden. De redactie beoordeelt daarna of het herziene artikel kan worden opgenomen.

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen