De andere plek

Hoe een heterotopisch perspectief kan bijdragen aan diakonia

Auteurs

  • Willemijn Piksen

Samenvatting

In traditionele diaconale praktijken zien we geregeld een beweging van het ‘centrum’, de plek die de norm bepaalt, naar de ‘marges’, de plekken die ten opzichte van die norm afwijken. Mensen die hulp nodig hebben worden niet als subject in hun eigen verhaal benaderd, maar als object dat ondersteund en in zekere zin ‘gerepareerd’ moet worden. Wat en wie afwijkt van de heersende normen van de samenleving wordt daarin gemakkelijk geproblematiseerd. Uitgaande van het bijbelse beeld van een God die zich steeds verbindt aan wie onderdrukt en uitgesloten worden is echter veel te zeggen voor een benadering die het perspectief van de marge in zijn andersheid serieus neemt.

Downloads

Gepubliceerd

2023-03-28

Citeerhulp

Piksen, W. (2023). De andere plek : Hoe een heterotopisch perspectief kan bijdragen aan diakonia. Handelingen: Tijdschrift Voor Praktische Theologie En Religiewetenschap, 50(1), 78–80. Geraadpleegd van https://tijdschrift.handelingen.com/article/view/13906

Nummer

Sectie

Onderzoekspraktijk - de scriptie