Vol 50 Nr 1 (2023): Slavernijverleden en racisme

					Toon Vol 50 Nr 1 (2023): Slavernijverleden en racisme

Juist de praktische theologie zou door aandacht voor geleefde theologie en door middel van kritische reflectie op hedendaagse praktijken in kerk en samenleving een bijdrage kunnen leveren aan de theologische en kerkelijke verwerking van het slavernijverleden. Dat schrijft editieredacteur Erica Meijers in haar inleidende artikel. Goed dus om Handelingen het jaar waarin herdacht wordt dat 160 jaar geleden de slavernij in Nederland werd afgeschaft, te laten beginnen met dit thema.
De doorwerking in het heden en de omgang met dit verleden met het oog op vernieuwing van kerk, theologie en samenleving staat in dit nummer centraal. De focus van deze special ligt daarom op een theologie van verzoening en reparatie in een context van racisme en slavernijverleden. In de eerste drie bijdragen ligt het accent op historische perspectieven, waarbij het steeds gaat om de doorwerking van het slavernijverleden vandaag. De vier daaropvolgende artikelen richten zich meer op de omgang van wit en zwart in kerk en samenleving. 
Zo wil dit nummer van Handelingen eraan bijdragen het ‘oude’, ongemakkelijke verhaal open te breken en te bouwen aan een nieuw verhaal. Aan dat nieuwe verhaal kunnen mensen die de geschiedenis claimen als de hunne én de mensen aan wie de geschiedenis is ontzegd, niet anders dan samen bouwen. Het is een nieuw verhaal van rechtvaardigheid en menswaardigheid.

Gepubliceerd: 2023-03-28

Heel nummer