Vol 49 Nr 1 (2022): Handelen, denken, delen

					Toon Vol 49 Nr 1 (2022): Handelen, denken, delen

Handelingen anno 2022 vernieuwt de communicatie, haalt de band met lezers aan en blijft een onmisbare bijdrage bieden aan het handelen van professionals op het terrein van religie en samenleving. Vanaf dit maartnummer is voortaan Handelingen voor alle lezers beschikbaar in open access-vorm en nog steeds voor iedereen die dat wil on demand als papieren tijdschrift te ontvangen.
In dit nummer een selectie van bijdragen die u de afgelopen jaren wellicht al gelezen heeft en die laten zien waar wij als redactie trots op zijn. Ze zijn ingebed in een actuele omlijsting en laten zien langs welke lijnen Handelingen zich als tijdschrift beweegt waar het gaat om publiceren in het praktisch- theologische en religiewetenschappelijke terrein.

Gepubliceerd: 2022-04-01

Heel nummer