Vol 48 Nr 1 (2021): Co-creatie in onderzoek: de nieuwe norm?

					Toon Vol 48 Nr 1 (2021): Co-creatie in onderzoek: de nieuwe norm?

In zijn recente boek Collaborative Practical Theology. Engaging Practitioners in Research on Christian Practices voert Henk de Roest een warm pleidooi voor samenwerking in de praktische theologie tussen onderzoekers en onderzochten, wetenschappers en gelovigen. De Roest heeft met dit boek een grassroots handboek geschreven voor een nieuwe praktische theologie. Daarin worden traditionele tegenstellingen van wetenschapper en leek, professional en cliënt, voorganger en gelovige overstegen, doordat ze in gezamenlijk onderzoek op elkaar betrokken raken. Een prachtig en buitengewoon rijk werk is het resultaat.
In dit nummer van Handelingen meer daarover.

Gepubliceerd: 2021-03-01