Vol 50 Nr 3 (2023): Oorlog en vrede

					Toon Vol 50 Nr 3 (2023): Oorlog en vrede

Met het thema oorlog en vrede wordt duidelijk hoe relevant, inspirerend en noodzakelijk theologie kan zijn. Want, zoals editieredacteur Pieter Vos in zijn inleidende artikel in dit nieuwste nummer schrijft: De oorlog in Oekraïne vraagt om meer dan alleen geopolitieke en militair-strategische afwegingen en praktische hulp en steun van hen die direct door de oorlog getroffen worden. De steun van het Westen aan het Oekraïense leger vereist allereerst een ethische afweging, waarbij naast de rechtvaardiging van militaire steun aan Oekraïne ook het perspectief op vrede in beeld zou moeten komen.
In dit themanummer wordt een aantal concrete ethische aspecten aan de orde gesteld. Daarbij ligt er voor de praktische theologie en religiewetenschap een belangrijke opdracht om op het gebruik van religieuze beelden en verhalen te wijzen, misbruik te adresseren en alternatieve beelden, verhalen en paradigma’s te introduceren, die reiken naar vrede en geweldloosheid. Zo kan dit nummer van Handelingen een bijdrage leveren aan het spreken van kerk en theologie in het publieke debat over oorlog en vrede, ook en juist met betrekking tot de helaas nog steeds uiterst actuele oorlog in Oekraïne.

Gepubliceerd: 2023-10-04

Heel nummer