Een ongemakkelijke waarheid

Retorische strategieën van de prediker als klimaatprofeet

Auteurs

  • Ciska Stark Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam

DOI:

https://doi.org/10.54195/handelingen.15451

Samenvatting

Het project Grond van de Protestantse Theologische Universiteit onderzoekt
hoe de urgentie van de klimaatproblematiek en de christelijke theologie op
elkaar betrokken kunnen worden. We onderzoeken christelijke praktijken in
geloofsgemeenschappen en het handelen van pastores en predikanten ten
aanzien van de concrete praktijken van ‘grond’ in relatie tot hun theologie. In
een deel van het onderzoek richten we ons op de inhoud en werking van preken.
Deze homiletische invalshoek is gekozen, omdat preken binnen de protestantse
traditie gelden als dragers van verandering.

Downloads

Gepubliceerd

2023-06-28

Citeerhulp

Een ongemakkelijke waarheid: Retorische strategieën van de prediker als klimaatprofeet. (2023). Handelingen: Tijdschrift Voor Praktische Theologie En Religiewetenschap, 50(2), 52-63. https://doi.org/10.54195/handelingen.15451