Vol 49 Nr 2 (2022): Kwetsbaarheid

					Toon Vol 49 Nr 2 (2022): Kwetsbaarheid

Dit themanummer vraagt aandacht voor de rol van de professional en van (praktisch-)-theologische doordenking bij het uithouden van kwetsbaarheid. In het inleidende artikel wordt die kwetsbaarheid eerst nader omschreven. De gezamenlijke vraag die alle artikelen verbindt, is: hoe kunnen mensen leren kwetsbaarheid te communiceren? Hoe vinden we taal die recht doet aan de ervaring? Hoe bevorderen schuld, schaamte en falen kwetsbaarheid – en in hoeverre zijn ze er gevolg van? Wat is ervoor nodig een veilige ruimte voor kwetsbare mensen te zijn of worden?
Dit themanummer over kwetsbaarheid geeft geen doorslaggevende antwoorden. Wel reikt het concrete perspectieven aan waarmee in liturgie, prediking, pastoraat en vormingswerk, mede met het oog op het geheel van kerkzijn, vormen kunnen worden her- of gevonden om kwetsbaarheid uit te houden en te thematiseren. Wanneer pastores en geestelijk verzorgers zich hierdoor laten inspireren, zullen mensen zich gehoord en gezien weten. De waarde van schepselen van God bestaat immers niet ondanks maar in elk geval ook dankzij hun kwetsbaarheid en weerloosheid.

Gepubliceerd: 2022-06-27

Heel nummer