Vol 51 Nr 1 (2024): AI IN PRAKTIJK - THEOLOGISCHE REFLECTIES

					Toon Vol 51 Nr 1 (2024): AI IN PRAKTIJK - THEOLOGISCHE REFLECTIES

In dit themanummer worden eerste verkenningen gepresenteerd van wat AI betekent voor de praktische theologie en religiewetenschap, in de kerken, het onderwijs, de wetenschap. Het zijn verkenningen die aan het denken zetten, onderbreken, soms ook verontrusten en tegelijk doordesemd zijn van een fundamentele hoop: AI is niet het einde, maar meer het begin van iets nieuws. De praktische theologie en religiewetenschap heeft hier een cruciale taak te vervullen. De taak om de vraag te stellen naar morele waarden die op het spel staan, en fundamenteler die van de menselijke waardigheid. Als AI kan wat wij mensen kunnen, waaruit bestaat onze waardigheid dan? Als AI (net als de ecologische theologie trouwens) ons als vermeend centrum van de wereld onttroont, waar zijn wij dan goed voor? Het zijn vragen die implicaties hebben voor het praktisch-theologisch en -religiewetenschappelijk handelen.

Gepubliceerd: 2024-06-12

Heel nummer