Vol 50 Nr 4 (2023): Een voorschot op de toekomst

					Toon Vol 50 Nr 4 (2023): Een voorschot op de toekomst

De toekomst is nu en ze dringt aan. Bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan laat Handelingen zich aanspreken door de toekomst. Met een themanummer vestigt ze de aandacht op de toekomstgerichte oriëntatie van de praktische theologie en religiewetenschap om een impuls te geven aan de innovatie van vakgebied en praktijk.
De toekomst is dat wat op ons toekomt. Ze is niet louter een voortzetting van het verleden maar roept de verwachting op van iets dat werkelijk nieuw is, ongedacht en onverwacht. Naar de toekomst kunnen we uitzien, maar ze doet ook een beroep op ons. Hoewel alle religies en levensbeschouwingen een toekomstverwachting kennen, is de toekomstgerichte oriëntatie in de praktische theologie en religiewetenschap duidelijk onderbelicht.
Het themanummer zet het spotlicht op toekomstgerichte benaderingen van praktijken in de zorg, het onderwijs en de kerk. De artikelen houden elk het wenselijke, het mogelijke en/of het waarschijnlijke van de toekomst voor ogen. Hoe kan een Bijbelse utopie vruchtbaar worden gemaakt? Welke scenario’s weten te anticiperen op de toekomst? Kan het wenselijke een ontwerp worden?

Gepubliceerd: 2023-12-06

Heel nummer