Vol 46 Nr 4 (2019): Het goede leven en het lijden

					Toon Vol 46 Nr 4 (2019): Het goede leven en het lijden

Wat moeten we met de vraag naar het goede leven en allerlei eindmaten ervan, zoals welzijn, geluk, gezondheid, levenskwaliteit of verlossing, in een wereld waarin vooral geleden wordt? In de zorg zit daar ook een praktische kant aan: hoe interpreteer je het goede leven, op welke signalen moet je letten, hoe communiceer je dat, en hoe doe je dat juist op die momenten dat het goede leven ver te zoeken is?
Een filosoof, een medicus en een theoloog gaan in op deze interpretatiepraktijk. De filosoof gaat daarbij na in hoeverre de wijsheidstradities praktische instrumenten bieden om het goede leven in beeld te brengen: hoe zie je of iemand goed leeft te midden van existentiële vragen die om oplossingen vragen? De medicus heeft een diagnostisch instrumentarium om lijden vast te stellen, maar hoe kan zij of hij vervolgens bij pijn, ziekte, en handicaps bijdragen aan een goed leven? De theoloog gaat op zoek naar aanwijzingen voor verlossing: waaraan merk je of iemand ‘heil ten deel valt’ juist op die momenten waarin het er om spant? Na dit drieluik volgen praktische introducties over een specifieke narratieve, rituele, morele, biografische of spirituele methode van interpretatie.

Gepubliceerd: 2019-12-01