Vol 47 Nr 3 (2020): Mij niet meer gezien - Kerkverlating in perspectief

					Toon Vol 47 Nr 3 (2020): Mij niet meer gezien - Kerkverlating in perspectief

In dit nieuwe Handelingen-nummer gaat het over kerkverlating. Met de bedoeling om dit verschijnsel te leren kennen en duiden, om kerkelijk leidinggevenden inzicht te geven en mogelijke handelingsperspectieven te schetsen. Editieredacteur Hans Schaeffer legt uit dat en waarom kerkverlating vanuit uitsluitend protestantse hoek belicht wordt. Allereerst wordt er inzicht in de feiten gegeven. Vervolgens worden perspectieven getekend vanuit het jongerenwerk, de motivatiepsychologie en de geloofsontwikkeling. De missionaire uitdaging die kerkverlating oplevert wordt verkend. In de afsluitende bijdrage gaat het over de de vraag welke zinvolle handelingsmogelijkheden er praktisch-theologisch zouden kunnen zijn voor kerken rondom kerkverlating, met een toespitsing naar de liturgie.

Gepubliceerd: 2020-09-01