Vol 47 Nr 2 (2020): Geloven in diaconaat

					Toon Vol 47 Nr 2 (2020): Geloven in diaconaat

Diaconaat stelt zich in dienst van de hoop dat Gods missie in deze wereld een andere werkelijkheid aan het licht brengt. Want behalve een vitale praktijk is diaconaat ook een perspectief, dat de wereld om ons heen beziet vanuit de ervaringen van mensen in de marge in het licht van Gods vrede en gerechtigheid. En daarmee is diaconaat meer dan het door het evangelie geïnspireerde handelen om mensen in maatschappelijke nood bij te staan en te werken aan rechtvaardige verhoudingen in de samenleving. Zoals Hans Schilderman het zegt: Diaconie wordt wel opgevat als een maatschappelijke voorziening van de kerk, maar het is eigenlijk haar belijdenis. Vanuit dit perspectief worden prikkelende vragen gesteld. Zo kunt u lezen over de manier waarop diaconaat kan bijdragen aan het ideaal van inclusie, de verbinding tussen diaconie en eucharistie, de relatie tussen diaconaat en missie, de subject-object-relaties tussen gever en ontvanger, de diaconale gang van een kerkdienst, ervaringen tijdens het kerkasiel in Den-Haag vorig jaar, betrokkenheid bij vluchtelingen, nieuwe diaconale wegen op een pioniersplek, en hoe gemeenteleden kunnen leren van hun diaconale ervaringen.

Gepubliceerd: 2020-06-01