Vol 47 Nr 1 (2020): De magie van het gesproken woord

					Toon Vol 47 Nr 1 (2020): De magie van het gesproken woord

Spreken en preken is een belangrijke taak van voorgangers en geestelijk begeleiders. Een welgekozen woord biedt perspectief, werkt helend en zelfs bevrijdend. In de oudheid werden voorgangers retorisch geschoold om zich te laten horen in het publieke domein en bij te dragen aan de beschaving van de samenleving.
In de huidige tijd spreken voorgangers vooral binnen de muren van de kerk hun waardevolle woorden. Lange tijd leek het fenomeen preken daarmee min of meer achterhaald. In een digitale cultuur hebben mensen minder behoefte aan de preek als informatie, selecteren zij zelf wat zij tot zich nemen en is hun digitale brein meer gericht op multimedia dan op het aanhoren van een toespraak.
Niettemin lijkt het tij inmiddels gekeerd. Een preekfestival trekt vijfhonderd bezoekers. Pioniers in het religieuze veld geven aan dat zij zich willen bekwamen in het preken en podcasts met preken worden massaal gedownload. De magie is terug, maar hoe? En wat vraagt dat van de voorganger?

Gepubliceerd: 2020-03-01