Vol 46 Nr 1 (2019): Wereldchristendom in Nederland

					Toon Vol 46 Nr 1 (2019): Wereldchristendom in Nederland

Migratie is het verhaal van naar schatting 224 miljoen mensen – 3,3 procent van de wereldbevolking – die huis en haard verlaten. Met name in de landen waar migranten aankomen, reageren mensen met angst. Voor veel migranten betekent de ervaring van ontworteling een periode van onzekerheid, een crisis die de grondvesten van hun identiteit en diepe overtuigingen raakt. Met steun van hun geloof overbruggen migranten de afstand die hen van familie en vrienden scheidt. Voor migrantenchristenen zijn de eigen taal, riten en liederen belangrijk voor de beleving van het eigen geloof. Dat verklaart waarom ze eigen kerkgemeenschappen stichten. Maar wat betekent de diversiteit van migrantenkerken voor de verhoudingen tussen kerken in Nederland?
Dit Handelingen-nummer reikt inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines aan om migratie te begrijpen vanuit het Europese en Nederlandse beleid en hun geschiedenis. Vervolgens ligt de nadruk op de rol van religie, met name op geloof en pastoraat.

Gepubliceerd: 2019-03-01