[1]
E. Brink, “Pastorale omgang met kwetsbaarheid”, Handelingen, vol. 49, nr. 2, pp. 28–37, jun. 2022.