Lormans, T. (2022) “Interview met hoogleraar Cécile Boot: ’Laten we vooral voorkómen dat ze omvallen’”, Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 49(2), pp. 58–61. Beschikbaar op: https://tijdschrift.handelingen.com/article/view/12356 (Geraadpleegd: 30 september 2022).